מדיניות החזרת מוצרים

1. רכישה באתר

לקוחות יקרים, ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של רצון תכשיטים ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("החוק"), כמפורט להלן.

1.1. כללי

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר החנות תתאפשר על ידי מתן הודעת ביטול מטעם הלקוח, בדרכים המפורטות להלן במסמך זה, וזאת תוך 14 יום מקבלת המוצר (או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפיהמאוחר). על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור, בהתאם למפורט בחוק. לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח. 1.2. הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח 1.2.1. בעל פה – בהגעה לחנות רצון תכשיטים או בטלפון 03-9317194. 1.2.2. בדואר רשום – לכתובת: חובבי ציון 32, פתח תקוה 1.2.3. בדואר אלקטרוני: [email protected] 1.2.4. באינטרנט – באמצעות הקישור הייעודי לביטול עסקה. בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות. לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

1.3. ביטול העסקה

 • בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 • בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 • לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, יחזיר את המוצר לחנות רצון תכשיטים או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החנות שצוינה לעיל, בצירוף טופס ההחזרה שסופק לו עם קבלת המוצר, תוך השלמת הפרטים בטופס כאמור.
 • על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה – לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, איסוף המוצר יבוצע על ידי רצון תכשיטים ממקום מסירתו, על חשבונו. רצון תכשיטים ייצור קשר עם הלקוח לאחר קבלת הודעת הביטול מטעמו לצורך תיאום האיסוף כאמור.
 • מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה).בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).
 • לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לחנות תוך 14 יום מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה. מובהר כי החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).

2. רכישה בחנות

לקוחות יקרים, החזרות והחלפות מוצרים שנרכשו בחנות רצון תכשיטים יתאפשרו בהתאם לאמור במסמך זה להלן.

2.1. כללי

מובהר כי כל האמור במסמך זה מתייחס למוצרים שהוחזרו מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה בהם שימוש. לא תתאפשר החזרה/החלפה למוצר שנעשה בו שימוש. הסרת תווית/ברקוד המוצמד לתכשיט תחשב כשימוש בתכשיט ולא ניתן יהיה להחליפו או להחזירו. החזרות והחלפות יתאפשרו בהחזרת המוצר על ידי הלקוח בחנות רצון תכשיטים. החזרות והחלפות יתאפשרו בהצגת חשבונית/ שובר החלפה מקורי/ הוכחת קניה בלבד. לא יתאפשרו החזרות/החלפות של תכשיט שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח. החזרות והחלפות בעסקה הכוללת מימוש הטבות ו/או צבירת/ מימוש נקודות מועדון הלקוחות של רצון תכשיטים, תהא בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות. החזרות והחלפות בעסקה בה חל מבצע או הטבה, כפופות לתקנון המבצע/הטבה הרלבנטי, והכל בכפוף לדין.

2.2. החלפה

החלפת מוצר תתאפשר תוך 14 יום ממועד הרכישה. החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע). החלפת מוצר שנרכש במחיר מלא תתאפשר כנגד מוצר בשווי המחיר המלא של המוצר, וזאת גם אם במסגרת רכישת המוצר נהנה הלקוח מהטבות נלוות (למשל קבלת תכשיט נוסף בחינם וכד'). במקרים בהם ניתנה החלפה במחיר מלא, לא ניתן יהיה להמירה בהחזר כספי ו/או בשובר זיכוי ולא ניתן יהיה לממש הטבות כלשהן, והכל בכפוף להוראות הדין.

2.3. החזר כספי

החזר כספי יינתן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. החזר כספי יינתן עבור מוצר שמחירו עולה על 50 ₪ בלבד. החזר כספי לגבי תכשיט יתאפשר בהחזרת התכשיט בתוך 2 ימי עסקים ממועד הרכישה בלבד. החזר כספי לגבי מוצר אחר (שאינו תכשיט) יתאפשר בהחזרתו בתוך 14 יום ממועד הרכישה ורק אם היה ארוז והוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתחה. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ההחזר הכספי יינתן ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר (בכפוף להוראות הדין בגין תשלום בשיק ואשראי). לא יינתן החזר כספי עבור מוצר שנרכש כולו באמצעות שובר מתנה/שובר זיכוי. מתן החזר כספי בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה). בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר כספי עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).

2.4. שובר זיכוי

קבלת שובר זיכוי תתאפשר בהחזרת המוצר תוך 14 יום ממועד הרכישה. שובר זיכוי לרכישה ברשת מגנוליה יהיה תקף למשך שנתיים מיום הנפקתו ומסירתו. לא יינתן שובר זיכוי בהחלפה שנייה ומעלה בגין אותה עסקה. מתן שובר זיכוי בגין מוצרים שנרכשו במבצע/ במסגרת הטבה כלשהי יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית/ההטבה שניתנה בעסקה).
X סגירה
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקה
   החל קופון
   גלילה למעלה
   קבלת הצעת מחיר

   המדריך זה מיועד במיוחד לגברים, אלו שרוצים להפתיע את בנות זוגן בטבעת חדשה, נשים אל חשש המדריך הזה מתאים גם לכן כך שתוכלו לרמוז לבן זוגכם לבחור טבעת בגודל נכון.

   אז איך יודעים את מידת הטבעת? בואו נפתור את השאלה אני יכולה לדעת מה מידת הטבעת שלי?.
   זו שאלה די שכיחה או התלבטות לא קטנה כאשר קונים או מזמינים טבעת אירוסין, טבעת יהלום או כל טבעת זהב אחרת.

   בעזרת מדריך זה תוכלו למדוד גודל הטבעת בבית וללא מכשירים מיוחדים.

   הערה: מדריך זה אינו בא להחליף מדידה מקצועית של צורף או בחנות תכשיטים של רפי רצון תכשיטים אלא נועד לתת הכוונה ראשונית.

   ישנם שתי שיטות מרכזיות למדידת הטבעת אחת בעזרת אפליקציה ייעודית או בעזרת חוט או נייר.

   1. נקודות חשובות במדידת טבעת:

   • במקומות שונים בעולם ואף בישראל ישנו מדד מספרי שונה למידת אצבע, לכן בהזמנה יש לוודא שהמידה המבוקשת היא עפ"י הקריטריונים בישראל.
   • המידה הרצויה משתנה לפי עובי הטבעת, רצוי בטבעת עבה יותר לבחור במידה אחת יותר, עפ"י המדד הישראלי.
   • מומלץ למדוד את היקף האצבע לפחות כ -10 דקות לאחר מאמץ, כאשר טמפרטורת הגוף היא במצב רגיל.
   • מידת האצבע ביד ימין ושמאל יכולה להיות שונה.

   2. אפליקציות למציאת מידת טבעת

    • מדידת טבעת באמצעות אפליקציה

     במידה ויש טבעת בנמצא ניתן להשתמש עם אפליקציית Ring Sizer by Jason Withers
     לינק הורדה למכשירי אנדרואיד
     לינק הורדה למכשירי אייפון

     קחו את הטבעת שברשותכם והניחו אותה במרכז העיגול למעלה בצד שמאל, כוונו אותה למרכז, בעזרת המגדיל תווך כוונ אותו לגודל הפנימי של הטבעת. בעזרת הטבלה הבאה תדעו את מידת האצבע
    • מציאת מידת הטבעת ללא טבעת

     במידה ואין ברשותכם טבעת תוכלו להיעזר באפליקציה Ring Size Finder
     לינק להורדה למכשירי אנדרואיד

     קחו פיסת נייר צרה ולפפו סביב האצבע שבה תרצו לענוד את הטבעת, תסמנו היכן הפס נייר נפגש עם התחלתו, ואותו תניחו על סרגל המדידה באפליקצייה ובעזרת מגדיל התווך תשנו עד שהסרגל יתאים לאורך פס הנייר שלכם. ולפי המספרים שיצאו תדעו מה בעצם מידת האצבע שלכן ותוכלו להמשיך ברכישה באתר.

    

   שימו לב:

   • יש לבצע את המדידה בטמפרטורת החדר ולא כאשר קר או חם מאוד, דבר שיכול להשביע על נפיחות האצבע.
   • חשוב למדוד את ההיקף של פרק האצבע(העצם הבולטת) הוא רחב יותר מהמפרק ועל הטבעת לעבור אותו כדי להגיע למפרק האצבע.
   • חשוב לזכור כמו כל איבר בגופנו, צד ימין וצד שמאל אינם שווים לרוב, משמע מדידת האצבע ביד ימין אינה מעידה על המידה באותה אצבע ביד שמאל.
   • במידה וזו הפתעה הינכם יכולים להזמין את הטבעת במידה סטנדרטית ולבצע שינוי מידה לאחר מכן

   3. מדידת גודל טבעת בעזרת חוט או נייר

    • מה נצטרך כדי לבצע את המדידה:
     • סרט מדידה
     • פיסת נייר צרה
     • עט או עפרון

    • טיפים חשובים למדידה
     • מידות האצבעות בין הידיים לא זהות, מידדו את האצבע שעליה תניחו את הטבעת
     • הקפידו למדוד בטמפרטורת החדר ולא ליד מקורות חימום או קירור.
     • מומלץ למדוןד את נחלק העבה של האצבע
     • אל תהדקו את נייר במדידה או החוט, וודאו שתהיה לו החופשיות כמו של טבעת.

    • תהליך המדידה:
     • חיתכו רצועה דקה וישרה של נייר דק.
     • עטפו את רצועת הנייר סביב האצבע, וודאו שהנייר נמצא מתחת לפרק האצבע וקרוב מספיק למפרק עצמו.
     • סמנו את הנקודה הפגש של הנייר.
     • מדדו את האורך עם סרגל או סרט המדידה
      הערה:
      לעיתים מידות הטבעות הן בחצאי מידות ולכן יש לקחת בחשבון שמידה שחלכם תהיה בין המידות המוציינות בטבלה.


   4.טבלת מידות

   5. מה קורה אם טועים במידה?

   לשם כך הכנו את המדריך למדידת טבעות וזאת כדי שתוכלו להשתחרר מלחץ המדידה וכך תהליך ההזמנה באתר נהיה פשוט יותר.

   חשוב להדגיש כי המדריך אינו תחליף למדידה מקצועית אצל צורף או בחנות שלנו רפי רצון תכשיטים אלא נועד לתת הכוונה ראשונית .

   במידה והזמנתם טבעת ויצא שאינכם מרגישים איה בנח או שבמידה קטנה או גדולה לדעתכם, אתם מוזמנים להגיע לחנותנו ברחוב חובבי ציון 32, פתח תקווה ואנחנו נתאים לכם את המידה ללא כל עלות מצידכם.   רצון תכשיטים
   רצון תכשיטים
   תמיכה בוואטסאפ